Rozmowa ze Stanisławem Łopuszańskim, artystą malarzem ze Świebodzina. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, był dziesiątym z kolei dzieckiem w rodzinie. Mieszkał w różnych miejscowościach, zanim na stałe osiadł w Świebodzinie. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie plastyką. Już w wieku 12 lat na prośbę księdza przedstawił Stary i Nowy Testament w ilustracjach. Jest absolwentem liceum chemicznego. Swoje…