Prywatny czas autor spędza najczęściej malując obrazy – głównie portrety i pejzaże. Do ulubionych technik malarskich zalicza olej i pastele. Równie często powstają spontaniczne rysunki węglem lub w ołówku. W mniejszym zakresie wykonuje także grafiki, rzeźby, kompozycje ze skóry oraz scenografie do przedstawień teatralnych.

W Muzeum Regionalnym w Świebodzinie, jeszcze przez cały maj można oglądać prace Stanisława Łopuszańskiego. Okazją do zorganizowania wystawy, której inauguracja odbyła się 21 kwietnia, jest jubileusz 30-lecia pracy twórczej malarza. Stanisław Łopuszański jest z wykształcenia chemikiem, jednak od 30 lat zajmuje go przede wszystkim twórczość plastyczna, z którą związał swoje życie zawodowe. W Świebodzinie mieszka…

Rozmowa ze Stanisławem Łopuszańskim, artystą malarzem ze Świebodzina. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, był dziesiątym z kolei dzieckiem w rodzinie. Mieszkał w różnych miejscowościach, zanim na stałe osiadł w Świebodzinie. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie plastyką. Już w wieku 12 lat na prośbę księdza przedstawił Stary i Nowy Testament w ilustracjach. Jest absolwentem liceum chemicznego. Swoje…