Prywatny czas autor spędza najczęściej malując obrazy – głównie portrety i pejzaże. Do ulubionych technik malarskich zalicza olej i pastele. Równie często powstają spontaniczne rysunki węglem lub w ołówku. W mniejszym zakresie wykonuje także grafiki, rzeźby, kompozycje ze skóry oraz scenografie do przedstawień teatralnych.